BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


 

Přehled hlavních akcí

V průběhu Března - měsíce Internetu 2000 se uskuteční množství nejrůzněji zaměřených aktivit na podporu rozvoje Internetu. Uvádíme přehled těch nejdůležitějších.

Enterprise Information Strategy Forum
29. 2. - 2. 3. 2000, Praha, hotel Hilton

Zahajovací akce BMI 2000 jde o 3. ročník prestižní konference, věnované využití Internetu a dalších pokročilých informačních a komunikačních technologií pro rozvoj firem v různých oblastech podnikání a v různých podnikových procesech. Vystoupí na ní téměř čtyřicet přednášejících z předních podniků působících na českém trhu, třetí den v šestici workshopů další desítka. Přednášející jsou odborníky z různých oblastí a pracovních pozic, kteří nabídnou zasvěcené pohledy na problematiku strategického využití informačních a komunikačních pohledů a současně příklady ze svých podniků. Pořádá společnost EISF, informace na www.eisf.cz.

Internetový Silvestr
29. 2. 2000 Praha, klub Mecca

Slavnostní večer k zahájení BMI 2000 připomene, že internetový rok u nás začíná březnem. Zváni jsou partneři BMI, představitelé médií a další významné osobnosti.

Počítačové Fórum
1. - 4. 3. 2000

Již druhý ročník virtuálního veletrhu informačních technologií tentokrát začíná spolu se zahájením BMI. Koná se na adrese http://forum.stranky.cz, pořádá jej Agentura Modré stránky. Slouží k bezplatné prezentaci firem z oboru informačních technologií a jako ukázka možností, jaké nabízí Internet. Součástí je Deník Počítačového Fóra, umožňující vystavovatelům publikovat do veletržního deníku různé zajímavosti z jejich expozice či doplňující informace o právě probíhajících akcích, dále aplikace Obchodní jednání, která slouží pro uzavřenou firemní komunikace se vstupem na heslo zvolené vystavovatelem, atd. Uskuteční se i soutěž o nejlepší exponáty v sedmi kategoriích.

Týden Internetu ve městě Český Krumlov 6. - 10. 3. 2000

Za spolupráce místních orgánů a organizací se uskuteční mnoho akcí, jejichž přehled je na www.ckrumlov.cz/bmi. Půjde o veřejné prezentace Oficiálního informačního systému regionu, školení pro děti ze základních škol i širokou veřejnost, přednášky a praktické ukázky pro učitele a žáky středních škol. Ve dnech 7. až 9. se uskuteční Prázdniny s Internetem v městské knihovně, kdy bude dětem a v podvečer dospělým umožněn dvouhodinový bezplatný přístup k Internetu se základní instruktáží. Dále proběhne soutěž o nejzajímavější stránku Oficiálního informačního systému, Českokrumlovský rozvojový fond otevře nové prostory pro Infocentrum na Náměstí Svornosti se dvěma veřejně přístupnými internetovými terminály. Ipex nabízí v březnu novým zákazníkům připojení k Internetu měsíc zdarma, inzerce v OIS bude za poloviční cenu. Další dny či týdny Internetu se uskuteční ve Zlíně, Moravské Třebové a Pardubicích, jejichž program se teprve připravuje.

Internet & Business Live aneb First Tuesday eXtra
7. 3. 2000, Praha

Tradiční neformální setkání internetové podnikatelské komunity první úterní večer v měsíci bude 7. března rozšířeno o celodenní odborný program, složený ze tří prezentačních, resp. diskusních bloků.

  1. Analýzy internetového trhu (výsledky průzkumu ESIS, analýza trhu ISP, internetové reklamy a síťových platebních nástrojů).
  2. Možnosti růstu anebo jak přilákat ten správný kapitál.
  3. Panelová diskuse na téma webové portály.
V sále budou prezentovány vybrané internetové podnikatelské projekty a také investiční společnosti specializující se na tento typ podnikání. Akce je určena majitelům a managementu firem, které podnikají v oblasti Internetu (média, bankovnictví, poradenství, telekomunikace, infoprodukce), zástupcům investičních společností, analytikům, konzultantům a novinářům. Uskuteční se v klubu Lávka na Novotného lávce v Praze 7. 3. od 10 do 17 hodin, večer naváže neformální setkání v tradičním stylu First Tuesday.

Bližší informace a přihlášky na http://vip.fce.vutbr.cz/firsttuesday.

Junior Internet 2000
11. 3. 2000, Praha, klub Lávka

První dětská konference o Internetu, kterou si vymyslely a s pomocí sdružení BMI, společnosti Planeta a agentury Aldea organizují děti samy. Je určena pro děti do 15 let. Právo účasti na ní získali vítězové soutěží Junior Web (v tvorbě webových stránek), Junior Text (v literární tvorbě na téma spojené s Internetem) a Planeta Internetu (vědomostní soutěž pro třídní kolektivy). Další informace na www.juniorinternet.cz.

Internet a konkurenceschopnost podniků
15. 3. 2000, Zlín

Konferenci pořádá ve svých prostorách Fakulta managementu a ekonomiky VUT ve Zlíně. Měla by se stát příležitostí pro setkání dodavatelů informačních technologií se stávajícími i potenciálními uživateli Internetu v regionu. Přednášky budou soustředěny do tří bloků:

  1. Současný stav a obecné trendy rozvoje Internetu a elektronického obchodování.
  2. Přínosy Internetu a elektronického obchodování pro konkurenceschopnost v podnicích regionu.
  3. Produkty a služby Internetu a elektronického obchodování nabízené na našem trhu.

Schola Nova
21. - 23. 3. 2000, Praha

V rámci výstavy, pořádané BVV, zajišťuje sdružení BMI ve spolupráci se serverem Orbis Pictus a sdružením Tereza řadu akcí. Ve čtvrtek 23.3. v 11,00 h vystoupí RNDr. Eva Pauknerová ze sdružení pro ekologickou výchovu TEREZA na téma Kudy v labyrintu informací, aneb jak se učí hledat, ověřovat, interpretovat a zpracovávat informace žáci a studenti, kteří se zapojují do aktivit organizovaných sdružením pro ekologickou výchovu TEREZA. Možnosti využití počítačové učebny a internetové studovny při práci s informacemi.

Orbis Pictus (www.orbispictus.cz) nabízí na svých stránkách bezplatné vystavení prezentací vystavovatelů během března, on-line zpravodajství z výstavy na Internetu, včetně zachycení akcí doprovodného programu ve spolupráci se společností CzechDidac. Pro školy a školské subjekty připravuje on-line nabídku volných vstupenek a výstavních katalogů.

Služby Internetu 2000
24. 3. Česká Třebová

Třetí ročník semináře, který pořádá Dopravní fakulta Jana Pernera (součást Univerzity Pardubice) v České Třebové jako součást seminářů Svařování v železniční dopravě, bude zaměřen na bankovní služby a na obchodování na Internetu, na využití Internetu pro svobodný přístup občanů k informacím a na informace o nových technologiích

Internet ve státní správě a samosprávě
26. 28. 3. 2000, Hradec Králové, kongresové centrum Aldis

III. ročník konference, pořádané společností Triada, se bude zabývat informačními systémy a reformou veřejné správy, legislativou ve vztahu k Internetu, zákonem o elektronickém podpisu, internetizací katastru nemovitostí, programy EU na podporu informačních technologií, geografickými informačními systémy na Internetu, státní administrativou ve věku Internetu a dalšími tématy. Představí realizované projekty z ČR a Evropy, v jeho průběhu se uskuteční zasedání různých komisí, výborů a odborných skupin, včetně prvního zasedání Českého fóra pro informační společnost, budou vyhlášeny výsledky Zlatého erbu, soutěže o nejlepší webové stránky měst a obcí, a soutěží Český zavináč a Geoaplikace roku. Závěrečný kulatý stůl, organizovaný sdružením BMI, bude mít téma Na cestě k informační společnosti. Další informace na www.isss.cz.

Jeden den pro Internet
Valašské Meziříčí 31. 3.

Městská rada ve Valašském Meziříčí připravuje ve spolupráci s dalšími složkami na poslední březnový den workshop a seminář pro informatiky ve veřejné správě, otevření internetové kavárny, městského informačního centra, zapojení škol, tiskovou konferenci, každá domácnost ve městě dostane informační leták.

Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny

Série dnů otevřených dveří, prezentací nových služeb, školení. Pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) ve spolupráci s firmou Albertina icome Praha. Cílem je přiblížit úlohu knihoven v informační společnosti a nabídnout veřejnosti služby, které knihovny poskytují na bázi informačních technologií. S nejrůznějšími aktivitami se projektu zúčastní více než stovka knihoven z celé republiky. Jejich přehled uvádíme samostatně.

Internet a zdravotně postižení

Cílem projektu je najít a realizovat způsoby, jak využít Internet jako prostředek

  • komunikace mezi zdravotně postiženými navzájem,
  • komunikace mezi zdravotně postiženými a ostatní populací,
  • integrace zdravotně postižených do života společnosti.
V prvé fázi do března 2000 se předpokládá zpracování studie proveditelnosti, na základě ní se připraví samostatný projekt, který se bude realizovat postupně v dalším období. Organizuje BMI, koordinátor Vít Petrjanoš, spolupracují TKN (Televizní klub neslyšících), Nadace Charty 77 Konto Bariéry, Chip Akademie, LMC (Jobs.CZ).

Pošlete mail svému poslanci

Cílem projektu je zvýšit zájem o elektronickou poštu a Internet a zjednodušit možnost komunikace voličů se svými poslanci. V březnu vznikne aplikace na serveru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která umožní, aby si každý vybral svého či jiného poslance a ihned mu odeslal dotaz či dopis elektronickou poštou. Ti, kteří nemají přístup k Internetu, budou moci využít této možnosti ve vybraných veřejných knihovnách a internetových kavárnách.

Investiční hra America

Na stránkách www.pi.cz se mohou zájemci zapojit do velké investiční hry America, která staví hráče do role portfolio manažera fondu, jehož úkolem je zhodnocovat svěřené peníze. Veškeré operace v investiční hře jsou fiktivní a nevyžadují žádné peníze. Hráči si mohou vytvořit a analyzovat libovolné množství cvičných portfolií a především zcela bezplatně využívat služeb PI Investičního servisu pro co nejlepší výběr akcií a nejlepší možné načasování jejich koupě . Pro březen je v rámci BMI připraveno ve spolupráci s akciovou společností Online Investor (www.onlineinvestor.cz) mimořádné kolo o Fond měsíce března, jehož výherci obdrží speciální výhry.

Sondy do českého Internetu

V průběhu března i dalšího období se uskuteční z podnětu sdružení BMI a s podporou společností Cisco Systems a IBM série výzkumů, kladoucích si za cíl zmapovat z různých pohledů uživatele českého Internetu. Prvním z nich je monitoring návštěvnosti předních českých serverů Aktuální čísla českého Internetu, který opět po roce provede společnost Acron Communications (viz www.monitor.cz). Vloni přinesl průzkum do té doby nejpřesnější údaje o počtu uživatelů českého Internetu, nyní bude možné srovnání vývoje.

Další výzkum organizuje Centrum pro elektronický obchod (CEO) ve spolupráci s Ústavem informatiky VUT FAST a firmou DirectNet Consulting. Již 5. kolo průzkumu uživatelů Internetu, který probíhá v ČR od podzimu 1996, je připravováno poprvé jako mezinárodní a mělo by tak umožnit srovnání nejen s výsledky předchozích kol, ale také s výsledky v některých zemích střední a východní Evropy. Oproti předcházejícím kolům se bude více zaměřovat na otázky obchodního využití Internetu a využívání Internetu společně s dalšími informačními a komunikačními prostředky (mobil, počítač, sledovaná média). Respondenti výzkumu obdrží základní výsledky zdarma a všichni budou zařazeni do slosování o ceny. Sběr dat začne v březnu a potrvá měsíc. Bližší informace www.park.cz/pruzkum.

Dalším partnerem v syndikovaném výzkumu je společnost Markent, která se soustředila na způsoby užívání Internetu a preference uživatelů v obecné populaci a v podnikové sféře. Připravuje celkem 6 výzkumů, mezi nimiž jsou témata: Elektronické obchodování, Veřejná správa, občané a Internet, Komunikační prostředky. Ve výzkumech se zjišťují rovněž hlavní překážky využití elektronických služeb a názorová mapa uživatelů.

Na počet domácností s přístupem k Internetu a změnu postojů obyvatelstva k Internetu se zaměří agentura DEMA. V centru zájmu jejích dalších výzkumů jsou: Malé a střední firmy dle regionů a oborů činnosti, Mladí budoucí uživatelé a tvůrci Internetu, Zdravotně postižení občané, Internet na veřejných místech.

Korespondenční soutěž v programování

Společnost Praxis a týdeník Computerworld vyhlašují soutěž v programování, jejímž cílem je podpořit zájem o vývoj internetových aplikací a o využívání perspektivní technologie XML mezi programátory všech věkových kategorií a jazykových vyznání . Úkolem soutěžících bude vytvořit praktickou aplikaci z oblasti elektronického obchodování na Internetu podle zadání, které bude zveřejněno v týdeníku Computerworld a současně na webových stránkách firmy Praxis (www.praxis.cz) v pátek 3. března. Soutěž bude korespondenční a na vytvoření aplikace budou mít její účastníci zhruba týden. Autor vítězné aplikace získá jako cenu osobní počítač, který věnuje firma Praxis. Pro další úspěšné řešitele jsou určeny předplatné Computerworldu a drobné propagační předměty.

Compaq Nonstop eBusiness

Obchodně zaměřený seminář o zkušenostech firmy Compaq Computer z oblasti elektronického obchodování se uskuteční 21. 3. od 10 do 13 hodin v sídle firmy v Praze 4, Na Pankráci 26. Je určen obchodním, marketingovým a finančním manažerům středních a velkých firem.

Národní katalog EAN

Společnost EDITEL CZ ve spolupráci se sdružením EAN Česká republika uspořádá v rámci doprovodného programu Mezinárodního gastronomického veletrhu Salima 2. 3. ve výškové budově BVV od 14,00 hodin seminář o možnostech využití Národního katalogu EAN. Jde o nově budovaný nástroj na zlepšení fungování dodavatelského řetězce pomocí Internetu. Umožňuje uživatelům získávat aktuální objektivní informace o produktech a službách pro manažerské a logistické použití. Demoverzi katalogu bude možné shlédnout na stánku EAN ČR č. 27 v pavilonu F. Bližší informace o projektu jsou na www.editel.cz.

Zvýhodněné nabídky

Třebaže organizátoři BMI 2000 výslovně nevyzývali jako v minulosti, aby firmy připravily na březen zvýhodněnou nabídku zboží nebo služeb souvisejících s Internetem či nabízených jeho prostřednictvím, několik takových nabídek se do uzávěrky katalogu objevilo.

První lesní server (www.prvniles.cz) poskytuje v průběhu března slevu 20 % na resgistraci na serveru a po celý březen je možné podávat na 1. lesním serveru zdarma inzeráty, které zde budou vystaveny po dobu 3 měsíců. Kromě toho bude každou březnovou sobotu od 14 do 16 hodin na pracovišti 1. lesního serveru (Senožaty 75, okres Pelhřimov) zdarma přístupný počítač připojený k Internetu včetně odborné obsluhy.

PRESS Photobank (http://bradna.hypermart.net) poskytuje během celého března 2000 slevu 10 procent na nákup fotografií z této české fotobanky, která má v archivu kolem 2000 českých osobností za posledních 10 let.

Společnost CS24 otevírá v březnu novou prodejnu na www.cs24.cz s jednoduchým systémem objednávání, zasíláním ceníku e-mailem, slevami pro každou objednávku. Pro zboží i služby objednané během března 2000 budou zvlášť velké slevy, dále se zde uskuteční soutěž o tiskárnu HP DeskJet 710C a za mimořádně výhodnou cenu bude v březnu konfigurace počítače PC CS24 Internet, připravená pro okamžité připojení k Internetu (interní modem a aktivace volny.cz v ceně).

Karvinská společnost goNET nabízí zákazníkům v březnu hosting (umístění domény 2. stupně) na první tři měsíce za pouhých 150 Kč za měsíc, výrobu internetového obchodu s 30procentní slevou a slevu 5 % na tvorbu internetových stránek.

Společnost Time Expert z Tábora poskytne na svém serveru www.texpert.cz, věnovaném time managementu a technikám duševní práce, v březnu slevu 5 % na všechny produkty zakoupené online a 50 % na umístění reklamy.