BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


 

Kdo a co se skrývá za sdružením BMI
Hlavním cílem neziskové organizace je projekt Březen - měsíc Internetu

(pro podrobnou informaci o sdružení viz stanovy BMI)

První dva ročníky akce Březen - měsíc Internetu v letech 1998 a 1999 prokázaly, že aktivity tohoto druhu mají smysl a mohou být obecně prospěšné. Osvědčil se princip otevřenosti projektu, do kterého se mohou zapojit všechny subjekty, jež sdílejí stejnou potřebu podpořit rozvoj Internetu v České republice. Podařilo se skloubit obecné zájmy společnosti s konkrétními firemními zájmy a zajistit spolupráci jinak si konkurujících subjektů.

Vzhledem k tomu, že na jedné straně projevily četné firmy přání pokračovat v Březnu - měsíci Internetu i v příštích letech a na straně druhé není možné zvládnout organizaci tak rozsáhlé akce jen na základě nadšení jejích iniciátorů, bylo založeno sdružení BMI. Jeho hlavním cílem je postavit organizování Března - měsíce Internetu na profesionálnější základy s tím, že ponechává dostatek prostoru pro nadšení i využití zkušeností a invence členů sdružení i sympatizantů.

Ukáže-li se to účelné a budou na to stačit síly, zaměří se BMI i na další aktivity související s podněcováním rozvoje Internetu.

V souladu s principy, které se tolik osvědčily při přípravě Března - měsíce Internetu, je i BMI zcela otevřeným sdružením. Jeho zakladateli jsou sice tři fyzické osoby - Miroslav Forman, Jaroslav Winter a Irina Zálišová, kteří stáli u zrodu celého projektu, ale počítá se s tím, že členy sdružení se stanou zejména firmy, kterým záleží na rozvoji Internetu a které budou ochotny zaplatit roční členský příspěvek 5000 Kč a v lepším případě i pomoci vlastní účastí na přípravách Března - měsíce Internetu.

Sdružení BMI je nezisková organizace. Ministerstvem vnitra ČR byla zaregistrována 8. června 1999, IĆO 69346968, č účtu 158549001/2400, kancelář Za papírnou 5, 170 00 Praha 7, tel. 02-6671 0622, e-mail: bmi@brezen.cz.

Členy sdružení BMI v současné době jsou:

 1. Jaroslav Winter
 2. Miroslav Forman
 3. Irina Zálišová
 4. Markent, s r.o.
 5. Triada spol. s r.o.
 6. Online Investor, a.s.
 7. Vít Petrjanoš
 8. Zoner Software, s.r.o.
 9. DEMA, a.s.
 10. KPNQwest Czechia, s r.o.
 11. Microsoft s.r.o.
 12. Conguest, a.s.
 13. PVT, a.s.
 14. Jitka Macháčková