Domů

Akce v knihovnách

Do knihovny na internet, po internetu do knihovny

Knihovny jsou tradičním a velmi významným protagonistou Března – měsíce internetu. V roce 2006 připravilo 370 knihoven v průběhu března pro veřejnost na 2690 akcí, kterých se zúčastnilo kolem 110 tisíc návštěvníků.

I v březnu 2007 nabídnou knihovny zájemcům široké spektrum akcí s cílem propagovat nejen internet jako takový, ale vhodným a mnohdy mimořádným způsobem spojit tradiční svět knihovny s živým a stále se měnícím prostředím internetu. Přehled  těchto aktivit vzniká na stránkách, které  připravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

Syndikovat obsah