Projekt Březen – měsíc internetu vstoupil do devátého ročníku. Záštitu nad ním převzali předseda vlády a Úřad vlády ČR, Ministerstvo informatiky, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a BusinessInfo.cz. Jsou již známi všichni partneři i harmonogram hlavních akcí. Zvýrazněným tématem bude e-government, zejména komunikace úřadů s občany pomocí internetu. Motto 9. ročníku BMI Na úřad přes internet ovlivní i zaměření akcí pro veřejnost v knihovnách, na kterých se návštěvníci seznámí mimo jiné s vybranými portály veřejné správy.

Jak dobře radit rodině s postiženým dítětem

Vložil bmi, 23 Listopad, 2006 - 08:16
Odborník, který se dlouhodobě věnuje rodině s postiženým dítětem, se postupně stává jejím partnerem a důvěrníkem při řešení nejrůznějších otázek spojených s péčí o handicapované dítě. Je proto velmi užitečné, aby věděl, kam nasměrovat rodinu, která hledá další informace týkající se jiných oborů, než je ten jeho. V péči o rodinu s postiženým dítětem se totiž stýká řada odborností, přičemž odborník v daném oboru nemá vždy čas a možnosti hledat informace v souvisejících oblastech. Nyní však může získat tyto komplexní informace ve specializovaném kurzu, který připravilo občanské sdružení Alfa Human Service, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity a sdružení BMI.
Ode dneška se mohou mladí lidé přihlašovat do internetových soutěží projektu Junior Internet se svými webovými stránkami, grafickými pracemi či texty o internetu. Junior Internet proběhne v rámci jubilejního 10. ročníku Března - měsíce internetu již poosmé.

Vyhlášena literární soutěž Internet a můj handicap

Vložil bmi, 28 Říjen, 2006 - 16:05
Co znamená internet pro lidi se zdravotním postižením, jak ovlivňuje či může ovlivnit jejich život? Odpovědi na tyto otázky by měla přinést literární soutěž Internet a můj handicap, kterou již potřetí vyhlásily BMI sdružení, Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO) a sdružení Křižovatka. Vítězové soutěže budou pozváni na konferenci INSPO 2007 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 17. března 2007 v Kongresovém centru Praha. Zde jim budou předány ceny a nejlepší autoři budou moci prezentovat svoji tvorbu.
Dva plně e-learningové kurzy – Základy účetnictví a Daňová evidence podnikatelů a odvody na sociální a zdravotní pojištění – připravuje v rámci projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. města Prahy Soukromá vysoká škola ekonomických studií v Praze. Jsou určeny zejména pro osoby se ztíženou možností navštěvovat vzdělávací zařízení, tedy pro zájemce s tělesným postižením.  Na projektu spolupracuje také BMI sdružení.
Multimediální výukový nástroj na DVD a CD, jenž vznikl za účasti BMI sdružení jako výsledek projektu Profesionalizace rodinné péče o lidi s roztroušenou sklerózou (Qualified Care), financovaného Evropskou komisí v rámci programu Leonardo da Vinci, má velmi dobré reference a chystá se již do distribuce.
Různé způsoby telefonování přes internet, ovládání počítače hlasem, ústy nebo pohybem očí, on-line tlumočení do znakového jazyka s pomocí webové kamerky – to vše uvidí, popřípadě si i vyzkoušejí ve dnech 24. až 27. října návštěvníci veletrhu Hospimedica v Brně, pokud zavítají do PC Lab Internetovny v pavilónu A2, v níž bude zastoupeno také BMI sdružení.
Portál pro osoby se specifickými potřebami Helpnet.cz sponzorsky podpořila společnost HARTMANN - RICO. Příspěvek umožní BMI sdružení, které Helpnet.cz provozuje, výrazněji aktualizovat a rozšířit obsah portálu. Již nyní přibyla sekce věnovaná sociálním službám. Kromě nové legislativy obsahuje například odkazy na webové stránky sociálních odborů všech krajských úřadů, na krajské databáze poskytovatelů sociálních služeb či na organizace zabývající se komunitním plánováním.
Rekordních zhruba 130 000 účastníků z celé České republiky navštívilo některou z akcí 9. ročníku Března – měsíce internetu. O více než dvojnásobné zvýšení návštěvnosti oproti loňskému ročníku se zasloužilo zejména 370 knihoven, které připravily 2960 akcí, na něž přišlo kolem 110 000 zájemců – děti i senioři, ženy i muži, zdraví i handicapovaní, představitelé nejrůznějších profesí i nezaměstnaní.
Statistickou zprávu z 3458 e-mailů od účastníků Noci s Andersenem, kterých bylo podle dosud neúplných hlášení nejméně 14 669 dětí a 2590 dospělých, zpracovaly Mirka Čápová a Hana Hanáčková, hlavní organizátorky z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.
Cenu veřejnosti, kterou tradičně uděluje v soutěži Zlatý erb BMI sdružení, převzali na slavnostním večeru na konferenci ISSS v Hradci Králové 3. dubna představitelé obce Němčovice. Cena se uděluje na základě počtu zaslaných hlasů uživatelů webových stránek vztažených na jednoho obyvatele obce. První místo v hlavní soutěži obsadily mezi městy Děčín, mezi obcemi Tlumačov a v kategorii elektronická služba Most.
Showing 1 - 10 of 36.
Next › Last »