Na úřad přes internet

Vložil bmi, 18 Únor, 2006 - 11:57

Tyto stránky přibližují obsahu portálů a webů uvedených na letáku, který dostanou účastníci akcí knihoven v rámci 9. ročníku Března - měsíce internetu. Měly by usnadnit orientaci v množství informací, které se na vybraných webech nacházejí, a upozornit na nejzajímavější z nich.

Úřad vlády České republiky (www.vlada.cz)

Stránky informují o činnosti vlády České republiky, jejích členech, poradních a pracovních orgánech vlády. Zveřejňují týden předem program jednání vlády, obsahují archiv programů a zápisů ze zasedání vlády, usnesení vlády od roku 1991, projevy, články a rozhovory členů vlády, jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády ČR.
Podrobnější popis...

Portál veřejné správy (portal.gov.cz)

Poskytuje státem garantované informace – úplný seznam obcí a úřadů, podrobné návody k řešení množství životních situací, úplné, platné a aktuální znění zákonů České republiky a Evropské unie, umožňuje vyřídit některé agendy prostřednictvím e-podání (desítky tisíc zaměstnavatelů již tak zasílají důchodové listy zaměstnanců a přihlášky k nemocenskému pojištění).
Součástí Portálu je také bohatý mapový server nabízející vedle základního územně správního členění také geologické, ekologické a vojenské mapy.
Portál zajišťuje Ministerstvo informatiky ČR.
Podrobnější popis...

Portál Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz)

V obrovském množství databází a dokumentů vyvolávají největší zájem veřejnosti sbírka zákonů, neplatné dokumenty, odcizená vozidla, seznamy StB. Portál pátrá po hledaných a pohřešovaných osobách, falzech, odcizených uměleckých dílech, nabízí seznamy občanských sdružení, politických stran a hnutí, veřejných sbírek, úřední desky všech okresních ředitelství Policie ČR, informace pro cizince…
Podrobnější popis...

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí (portal.mpsv.cz)

Devět z deseti návštěvníků hledá na portálu zaměstnání, protože se zde nachází kompletní nabídka volných míst ze všech úřadů práce. Dále portál nabízí informace o státní sociální podpoře včetně elektronických formulářů, v části EURES informuje o možnostech práce v EU/EHP, v registru UIR-ADR umožňuje ověřování adres…
Podrobnější popis...

Portál Justice.cz (www.justice.cz)

Nabízí úplné a aktuální informace z rejstříkových evidencí resortu (obchodní rejstřík, konkursní řízení, evidence znalců, tlumočníků a znaleckých ústavů) a  zároveň shromažduje a poskytuje operativní informace z ministerstva spravedlnosti i ze všech 200 složek, které jsou do resortu justice začleněny.
Podrobnější popis portálu Justice.cz...

Portál Ministerstva financí (www.mfcr.cz)

V záplavě informací, statistik, databází, vyhlášek, adresářů, odkazů souvisejících s financemi se nachází mj. vyhledávaný Administrativní registr ekonomických subjektů, součástí je i celní portál a daňový portál, elektronické podání některých daňových přiznání…

Portál Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)

Obsahově bohaté stránky jsou rozčleněny do sekcí Ministr a Ministerstvo, Podpora podnikání, Statistické zjišťování, Zahraniční obchod, Ochrana spotřebitele, EU a vnitřní trh, Energetika a suroviny, Průmysl a stavebnictví. Rovněž Registr živnostenského podnikání (http://rzp.mpo.cz) láká velmi mnoho návštěvníků.
Podrobnější popis...

Portál BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz)

Pro začínající podnikatele je připravena sada informací a znalostí ve formě průvodců a návodů pro řešení běžných „životních situací“ podnikatele. Pro exportéry a podniky s exportním potenciálem jsou určeny zastřešující informace o možnostech, novinkách, akcích a konkrétních obchodních příležitostech ze zahraničních trhů soustředěné z mnoha zdrojů státní i soukromé sféry. 
Podrobný popis...

Centrální adresa (www.centralniadresa.cz)

Kdo hledá nové podnikatelské příležitosti, měl by ji rozhodně sledovat pravidelně, protože jsou na ní zveřejňována všechna výběrová řízení, jejichž zveřejnění je povinné ze zákona. Vloni to představovalo 20 168 formulářů veřejných zakázek a k tomu ještě 3708 dražeb.

Česká pošta (www.cpost.cz)

Stránky hlavního partnera 9. ročníku Března – měsíce internetu informují o všech službách, včetně elektronických. Online lze například sledovat pohyb zásilek, vyhledávat PSČ, objednávat známky a časopisy. Elektronický podpis lze používat s využitím certifikátů od certifikační autority České pošty PostSignum.
Podrobnější popis...