Domů

Projekt Březen – měsíc internetu vstoupil do desátého ročníku. Záštitu nad ním převzal předseda Senátu Parlamentu České republiky, hlavními partnery jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a IBM Česká republika spol. s r.o. Získal i podporu mediálních a dalších partnerů, postupně se aktualizuje harmonogram hlavních akcí. Motto jubilejního ročníku BMI Internet – výhoda pro znevýhodněné ovlivní i zaměření akcí pro veřejnost v knihovnách.

Jak se jednou v Noci vyprávělo rukama a poslouchalo očima...

Tradiční Noc s Andersenem, která letos již posedmé završila aktivity knihoven v Březnu - měsíci internetu, v noci z pátku 30.3. na sobotu 31. března 2007 poprvé strávily také neslyšící děti v Praze - Stodůlkách. Svědectví o tom vydala spisovatelka Ivona Březinová, která byla mezi nimi.

     

 

Noc s Andersenem podle prvních zpráv prožilo více než 18 tisíc dětí

Průběžné e-mailové zprávy z míst, kde proběhl letos již sedmý ročník Noci s Andersenem se společným čtením pohádek, dávají dohromady úchvatný obraz. Tradiční knihovnická tečka za Březnem - měsícem internetu přinesla tradičně nové rekordy a hlavně spoustu radosti a množství zážitků. Podle předběžných, zdaleka ne úplných počtů evidují organizátorky Noci s Andersenem 591 spacích míst, na kterých přivítali více než 18 tisíc dětí.

Matky na mateřské dovolené si užívají internetu

Osoby na rodičovské dovolené představují podle výzkumů návštěvnosti  internetu NetMonitor, které pro Sdružení pro internetovou reklamu provádí Mediaresearch, zhruba 1,5 procenta internetové populace. Z nich devět z deseti  jsou ženy. A právě na ně se zaměřily leckteré knihovny, když v duchu motta Internet – výhoda pro znevýhodněné připravovaly program na letošní Březen – měsíc internetu.

Noc s Andersenem 2007 pozve již posedmé děti ke čtení

Jen jednou za rok mohou malá mořská víla, ošklivé káčátko i cínový vojáček opustit stránky knih a spolu s dětmi prožít pohádková dobrodružství. Letos to bude o kouzelné a pohádkové noci z pátku 30. na sobotu 31. března 2007,  kdy Klub dětských knihoven SKIP pořádá již posedmé ve stovkách městských, obecních i školních knihoven a také v několika školách, družinách, nemocnicích či domech dětí na dosud zaregistrovaných 557 místech v Česku, Polsku, Slovensku a Slovinsku Noc s Andersenem. Udělá tak zároveň tradiční tečku za aktivitami knihoven v Březnu – měsíci internetu, do kterého se letos zapojilo 390 knihoven.

Pomáhají najít práci nezaměstnaným se zdravotním postižením

Třebaže počet nezaměstnaných klesá a ke konci února 2007 se míra registrované nezaměstnanosti v České republice  snížila na 7,7 % z 9,1 % v únoru 2006,  jinak je tomu u uchazečů se zdravotním postižením. Při mírném snížení počtu o 3219 se zvýšil jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných ze 14,5 % na 15,9 procenta. Na významu tedy nabývá nabídka vhodných míst pro osoby se zdravotním postižením a informovanost o nich. Pomoci by v tom měly portál Burza práce či Agentura  profesního poradenství pro Neslyšící.

Výzkumy i knihovny potvrzují rostoucí zájem seniorů o internet

Podle výzkumů NetMonitor, které pro Sdružení pro internetovou reklamu provádí Mediaresearch, roste zájem o internet mezi seniory. Podíl uživatelů starších 60 let na internetové populaci se od ledna do prosince minulého roku zvýšil ze 2,63 na 3,09 procenta. Rostoucí zájem starší generace potvrzují také knihovny, které v duchu motta  Internet – výhoda pro znevýhodněné pozvaly v rámci jubilejního 10. ročníku  Března – měsíce internetu na mnoha místech právě seniory, aby je seznámily s možnostmi internetu.

Konference INSPO 2007 potvrdila mimořádný význam internetu pro lidi se zdravotním postižením

Jedni sledovali jednání vsedě či pololeže na vozících nejrůznější konstrukce, jiní potřebovali tlumočení do znakového jazyka, znakované češtiny, popřípadě hluchoslepí účastníci tlumočení dotykovou formou znakového jazyka, všechny ale svedl v sobotu 17. března 2007 do Kongresového centra Praha stejný zájem. Dozvědět se v průběhu 7. ročníku  konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami novinky o tom, jak  internet a další technologie mohou co nejvíce usnadnit život lidem se zdravotním postižením.

Počtěte si v některém ze 450 světových deníků

Plný, pouze na dva týdny omezený přístup ke službě LibraryPressDisplay nabízí ode dneška zdarma v rámci akce Březen - měsíc internetu společnost NewspaperDirect, Inc.  (www.newspaperdirect.cz). Jde o online přístup ke zhruba 450 titulům v 64 jazycích z 35 zemí. Deníky jsou dostupné v originální grafické podobě už v den jejich vydání v zemi jejich původu.

Zájem o Integrovaný portál překonává rekordy

Poprvé přesáhl počet navštívených stránek na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz) hranici 8 milionů v lednu 2007, a to přesně 8 666 929 stránek. Rekordní denní návštěvnost přitom zaznamenal hned v prvních pracovních dnech roku, zejména ve středu 3. ledna, kdy bylo shlédnuto 445 307 stránek. Hlavní zájem je již tradičně o informace s tématikou zaměstnanosti, letos však vzrostl zájem i o informace ze sociální oblasti, a to v souvislosti s novými zákony o pomoci v hmotné nouzi a o sociálních službách, které nabyly účinnosti právě 1. ledna.

INSPO 2007 láká rekordní počet uživatelů internetu se zdravotním postižením

Pro mimořádný zájem musela být ukončena registrace 10 dní před zahájením konference INSPO 2007 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 17. března v Kongresovém centru Praha. Jako jednu z hlavních akcí Března – měsíce internetu ji pořádají občanská sdružení BMI, Křižovatka.cz a AISO. Představí na ní například online centrum znakového překladu, využití navigace GPS, webových kamer, detekčních čidel a dalších technologií v běžném životě lidí se zdravotním postižením.